ἑταιρεῖ

ἑταιρέω
keep company with
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
ἑταιρέω
keep company with
pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Ἑταιρείοιο — Ἑταιρεί̱οιο , Ἑταιρεῖος masc gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑταιρείοιο — ἑταιρεί̱οιο , ἑταιρεῖος of masc/neut gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑταιρείοις — Ἑταιρεί̱οις , Ἑταιρεῖος masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑταιρείοις — ἑταιρεί̱οις , ἑταιρεῖος of masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑταιρείου — Ἑταιρεί̱ου , Ἑταιρεῖος masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑταιρείου — ἑταιρεί̱ου , ἑταιρεῖος of masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑταιρείῳ — Ἑταιρεί̱ῳ , Ἑταιρεῖος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑταιρείῳ — ἑταιρεί̱ῳ , ἑταιρεῖος of masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑταίρειον — Ἑταίρεῑον , Ἑταιρεῖος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑταίρειος — Ἑταίρεῑος , Ἑταιρεῖος masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.